เหตุผลที่ Moonbeam ถึงสร้างบน Polkadot (Why We’re Building on Polkadot)

หลังจากที่ได้ทำการศึกษาอย่างมากมาย ทีมพัฒนา Moonbeam ก็ได้ทำการสร้าง Moonbeam โดยใช้เฟรมเวิร์คการพัฒนาแบบซับสเตรต (Substrate development…